Partnersense logo
xhfdghjfdgh

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-01-02


Vi på Partnersense strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skyddet av personuppgifter. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") beskriver hur vi behandlar, hanterar, använder och skyddar användarnas personuppgifter i enlighet med gällande integritetslagstiftning.


Allmänt

Partnersense är Personuppgiftsansvarig enligt tillämplig lagstiftning. Vi behandlar användarnas personuppgifter med syftet att tillhandahålla och förbättra våra tjänster samt för att möjliggöra interaktion med vår verksamhet.


Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från användare i samband med användning av våra tjänster, skapande av användarkonton eller kommunikation med oss. Dessa personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till:


  • Namn


  • E-postadress


  • Telefonnummer


  • Företagsinformation


  • Användargenererat innehåll


  • Användning av personuppgifter


Vi använder de insamlade personuppgifterna för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med användare, utföra transaktioner och uppfylla lagliga förpliktelser. Endast relevanta personuppgifter samlas in och behandlas för ändamålen som anges i denna Integritetspolicy.


Lagring och överföring

Personuppgifter lagras och behandlas inom EU/ESS eller i länder som anses ha tillräcklig skyddsnivå enligt Europeiska kommissionen. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter vid eventuell överföring.


Cookies och liknande teknologier

Vi använder cookies och liknande teknologier för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Användare kan konfigurera sina webbläsare för att hantera cookies, men detta kan påverka vissa funktioner på vår webbplats. Läs mer om vår Cookiepolicy här.


Delning av personuppgifter

Vi delar endast användarnas personuppgifter med tredje parter när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster, uppfylla lagliga förpliktelser eller med användarens samtycke. Vi försäkrar oss om att tredje parter vidtar adekvata skyddsåtgärder för att säkerställa säkerhet och konfidentialitet.


Användarens rättigheter

Användare har rätt att begära åtkomst till och rättelse av sina personuppgifter. Eventuella frågor eller önskemål om utövande av rättigheter kan riktas till oss genom kontaktuppgifterna nedan.


Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att vara medveten om eventuella uppdateringar.


Kontakt

För frågor eller ytterligare information om vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta [email protected]