Partnersense logo
image of computers with code

Tjänster

Vi är en fullservicebyrå som erbjuder heltäckande lösningar inom ehandel.

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder en helhet som sträcker sig från att skapa visionära strategier till att implementera tekniklösningar och optimera konvertering.

placeholder

Tech &

utveckling

Systemutveckling

Till tjänsten

Driv framgångsrik systemutveckling med vår tekniska expertis. Från kravanalys till implementering - låt oss vara din pålitliga partner för att skapa robusta och skräddarsydda system som möter dina affärsbehov.

Lösningsarkitektur

Till tjänsten

Forma din digitala framtid med vår skräddarsydda lösningsarkitektur. Från systemintegration till hållbar teknisk design - låt oss guida dig genom processen för att skapa en effektiv och flexibel IT-infrastruktur som stödjer dina affärsmål.

Systemarkitektur

Till tjänsten

Bygg en stabil och skalbar grund för din IT-infrastruktur med vår expertis inom systemarkitektur. Från konceptualisering till implementation - låt oss utforma en arkitektur som möter dina tekniska krav och affärsbehov på ett optimalt sätt.

DevOps

Förbättra din utvecklingscykel och driftsprocesser med vår DevOps-expertis. Från automatisering av leveransprocesser till samarbete mellan utveckling och drift - låt oss optimera din IT-miljö för snabbare innovation och ökad stabilitet.

Integrationsutveckling

Skapa sömlösa affärsprocesser med vår integrationsutvecklingsexpertis. Från API-design till systemintegration - låt oss hjälpa dig bygga en sammanhängande och effektiv IT-miljö där dina system och applikationer arbetar i harmoni.

Kvalitetstestning

Säkerställ pålitlig prestanda och felfri funktionalitet med vår kvalitetstestningsexpertis. Från automatiserade tester till manuell validering - låt oss garantera att din mjukvara uppfyller högsta standarder och ger en problemfri användarupplevelse.

Design &

kommunikation

Användarupplevelse

Skapa minnesvärda digitala interaktioner med vår användarupplevelseexpertis. Från användarcentrerad design till gränssnittsutveckling - låt oss skapa en engagerande och effektiv användarupplevelse för er digitala närvaro.

Gränssnittsdesign

Till tjänsten

Ge liv åt din digitala närvaro med vår skräddarsydda gränssnittsdesign. Från användarvänliga layouter till visuellt tilltalande element - låt oss skapa en imponerande design som stärker din varumärkesidentitet och lockar besökare.

Tillgänglighetsdesign

Skapa inkluderande digitala upplevelser med vår expertis inom tillgänglighetsdesign. Från universell design till användbarhetstestning - låt oss säkerställa att din digitala närvaro är tillgänglig för alla och uppfyller höga standarder för tillgänglighet.

Forma en enastående användarupplevelse med vår UX-designexpertis. Från användarundersökningar till prototyper - låt oss skapa ett intuitivt och tilltalande användargränssnitt som engagerar och tillfredsställer dina besökare.

Wireframing

Skissa upp framtidens digitala upplevelse med vårt wireframing-expertis. Från konceptuell design till visualisering - låt oss skapa strukturerade och översiktliga wireframes som ligger till grund för en effektiv och användarvänlig digital plattform.

Analyser

Optimera din design genom analytisk insikt. Vår expertis inom designanalys sträcker sig från användardata till prestationsmätningar, vilket gör det möjligt för oss att finjustera och förbättra din digitala närvaro baserat på verklig feedback och resultat.

Projekt

ledning

Projektstyrning

Förverkliga projekt med precision genom vår expertis inom projektstyrning. Från planering till genomförande - låt oss vara din pålitliga partner för att säkerställa framgångsrika projektleveranser.

Utbildning

Förvandla er arbetsstyrka och maximera nyttan av era nya system genom vår specialiserade utbildning. Från anpassad programvara till effektiv systemhantering - låt oss guida er personal till en smidig och framgångsrik övergång.

Förvaltning

Optimera er e-handelsverksamhet med vår erfarenhet inom förvaltning av e-handel. Från lagerhantering till orderuppföljning - låt oss hjälpa er skapa en effektiv och framgångsrik e-handelsmiljö.

Strategisk planering

Framtidssäkra din verksamhet genom vår strategiska planering. Från målformulering till implementering - låt oss vara din partner för att skapa en hållbar och framgångsrik väg framåt.

Implementation

Förvandla visioner till verklighet med vår expertis inom implementation. Från strategisk planering till praktisk genomförande - låt oss leda er genom en smidig och framgångsrik implementeringsprocess.

Scrum

Optimera produktivitet och smidig utveckling med Scrum-metodiken. Vår expertis stöder er genom hela Scrum-processen, från sprintplanering till retrospektiv, för att säkerställa effektivitet och framgång i era projekt.

Affärs

verksamhet

Affärsutveckling

Till tjänsten

Maximera potentialen och framgången för ditt företag med våra skräddarsydda affärsutvecklingstjänster. Från strategisk planering till operativ implementering - låt oss vara din partner på vägen mot framgång.

Strategi

Forma framtiden med vår strategiska expertis. Utveckla och förverkliga din affärsplan med precision och målinriktning. Upptäck vårt strategiska stöd för att driva din verksamhet mot nya höjder.

Management

Optimera ledarskapet och öka effektiviteten med våra managementtjänster. Från ledarskapsutveckling till operativt stöd - låt oss guida dig mot en framgångsrik och hållbar företagsstyrning.

Digital transformation

Accelerera din företagsresa med vår digitala transformationskompetens. Från teknologistrategi till implementering av innovativa lösningar - låt oss leda dig genom en smidig och framgångsrik digital omvandling.

Lojalitetsprogram

Framtidssäkra ditt företag genom att implementera och strategiskt förvalta lojalitetsprogram. Maximera kundengagemang och skapa långsiktiga relationer med vår expertis.

Accelerera tillväxt

Snabba på tillväxten med vår strategiska expertis. Från marknadsutvidgning till snabb innovation - låt oss vara din partner för att accelerera framgången.

Processutveckling

Optimera effektiviteten och spara resurser genom våra skräddarsydda processutvecklingstjänster. Från analys till implementering - låt oss forma en smidigare och mer effektiv verksamhet åt dig.

En sammanhängande och engagerande kundupplevelse börjar med kvalitativ produktinformation. Med PIM kan du skapa anpassade och relevanta produktupplevelser som stärker ditt varumärke och ökar kundlojaliteten.