Partnersense logo
Akeneo PIM dino

Akeneo PIM

Akeneo PIM i Sverige

Partnersense är en av Sverigest mest erfarna PIM-experter och har implementerat flera PIM-projekt med Akeneo PIM så som Tibber och Nelly. Partnersense har projektledare, arkitekter, affärsutvecklare och utvecklare som är certifierade och erfarna inom PIM och E-handel.


Optimera din E-handel med Akeneo PIM i Sverige

Om du jobbar med e-handel har du säkert hört talas om Akeneo och dess kraftfulla PIM-lösningar. Vi kommer att dyka djupare in i vad Akeneo PIM är, dess fördelar, och varför det är en kritisk komponent i dagens e-handelslandskap.


Vad är Akeneo PIM?

Akeneo PIM (Product Information Management) är en avancerad programvara som är designad för att hantera produktinformation på ett strukturerat och effektivt sätt. Det är en centraliserad plattform där företag kan samla in, redigera, berika och distribuera produktinformation till olika kanaler och plattformar. Akeneo PIM gör det möjligt för företag att hantera och upprätthålla en enhetlig och korrekt produktinformation över alla sina försäljningskanaler.


Fördelarna med PIM

Att använda en PIM-lösning som Akeneo har många fördelar för e-handelsföretag:


 • Centralisering av produktinformation: Genom att ha all produktinformation på ett ställe blir det enklare att upprätthålla konsistens och undvika inkonsekvenser.


 • Effektivt arbetsflöde: Akeneo PIM erbjuder avancerade arbetsflödesfunktioner som gör det möjligt för team att samarbeta och hantera produktinformationen effektivt.


 • Bättre kvalitet och korrekthet: Genom att hantera och redigera produktinformation på ett strukturerat sätt minskar risken för fel och förbättrar kvaliteten på produktbeskrivningar och attribut.


 • Förbättrad kundupplevelse: Genom att tillhandahålla korrekt och detaljerad produktinformation kan Akeneo PIM bidra till en förbättrad kundupplevelse, vilket kan leda till ökad försäljning och lojalitet.


 • Tidsbesparing: Automatisering av processer och arbetsflöden minskar manuellt arbete och sparar tid för teamet.


 • Skalbarhet: Akeneo PIM är skalbar och kan anpassas efter företagets behov och tillväxt.


 • Bättre sökmotoroptimering: Enhetlig och rik produktinformation kan förbättra din e-handelswebbplats sökbarhet och synlighet på sökmotorer.


 • Förbättrad produktöversynlighet: Genom att hantera all produktinformation på ett ställe får du en bättre översikt över dina produkter och deras prestanda.


 • Snabbare marknadslansering: Genom att effektivisera processen för att lägga till nya produkter på marknaden kan Akeneo PIM hjälpa dig att snabbare lansera nya produkter.


 • Konkurrensfördel: Att använda en PIM-lösning som Akeneo ger dig en konkurrensfördel genom att förbättra din förmåga att hantera och presentera produktinformation.


Var passar Akeneo in i en E-handelskontext?

I en e-handelskontext spelar produktinformation en avgörande roll. Kunderna har höga förväntningar på att få detaljerad och tillförlitlig information om produkterna de överväger att köpa. Akeneo PIM gör det möjligt för e-handelsföretag att möta dessa förväntningar genom att erbjuda en enhetlig och rik produktupplevelse över alla kanaler, inklusive webbplatsen, mobila appar och marknadsplatser. Genom att integrera Akeneo PIM med din e-handelsplattform kan du säkerställa att din produktinformation är korrekt, aktuell och rik på attribut och media. Detta leder till en förbättrad kundupplevelse, ökad konvertering och lojalitet samt ökad effektivitet och produktivitet för ditt team.


Top 10 anledningar för att göra ett Akeneo PIM-projekt

 1. Förbättrad produktkvalitet: Höj standarden på din produktinformation och öka kundens förtroende.


 2. Ökad effektivitet: Automatisera processer och spara tid för ditt team.


 3. Enhetlig varumärkesupplevelse: Skapa en konsekvent varumärkesupplevelse över alla kanaler.


 4. Bättre kundupplevelse: Erbjud kunderna detaljerad och tillförlitlig produktinformation.


 5. Förbättrad sökmotoroptimering: Öka synligheten på sökmotorer genom att förbättra din produktinformation.


 6. Snabbare marknadslansering: Få dina produkter snabbare till marknaden och öka din konkurrenskraft.


 7. Ökad konvertering: Höj konverteringsgraden genom att erbjuda rikare produktinformation till dina kunder.


 8. Bättre lönsamhet: Öka försäljningen och minska returer genom att erbjuda korrekt och detaljerad produktinformation.


 9. Skalbarhet: Anpassa plattformen efter ditt företags behov och tillväxt.


 10. Konkurrensfördel: Få en konkurrensfördel genom att erbjuda en överlägsen produktupplevelse till dina kunder.


Akeneo PIM är en oumbärlig lösning för e-handelsföretag som strävar efter att erbjuda en överlägsen produktupplevelse till sina kunder. Genom att effektivt hantera och distribuera produktinformation kan du öka din konkurrenskraft, öka din försäljning och förbättra din lönsamhet. Så varför vänta? Ta steget mot framgång med Partnersense och Akeneo PIM.


Kontakta oss

Vill ditt företag vara med och bygga framtidens lösningar med ett gäng som brinner för det de gör? Kontakta oss!