Vad gör vi?

Vi hjälper ofta till under hela projektet - och kan bistå med projektledning, kravställning, affärsutveckling och lösningsarkitektur för att säkerställa att man når hela vägen fram. Mycket ofta arbetar vi i roller där en bra förståelse för teknik och affärskraven går hand i hand.